Certificering i MAKE MY STRATEGY™

MAKEMYSTRATEGY™ ER EN UNIK DIGITAL PLATFORM, DER GØR DET ENKELT OG LET FOR ALLE TYPER AF VIRKSOMHEDER AT UDARBEJDE STRATEGIPLANER, SOM GØR DEM I STAND TIL AT OPNÅ SUCCES. Analyser viser at 76% fejler når der skal implementeres strategier – primært fordi organisationen ikke er klar og har forstået meningen med forandringen. Som ekstern sparringspartner, […]

Together we create sustainable change - and healthy bottom lines.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.