Kultur som fundament for fremtidens vækst

Virksomhedskultur er i mange år blevet set som et lidt fluffy fænomen, der ikke rigtigt er blevet taget seriøst, men flere undersøgelser har vist, at kultur og trivsel påvirker både medarbejderengagement og præstationer. Noget der har stor indvirkning på vækst og udvikling i en virksomhed.

Det er ikke længere nok bare at kigge på engagement blandt ens medarbejdere. Hvis det virkelig skal betyde noget for bundlinjen, så er det kultur og trivsel der skal på banen. Ifølge Michael Casparij, CEO og virksomhedskonsulent ved Casparij, er kultur fundamentet for alt i virksomheden, fordi virksomheder drives af mennesker. Så hvad er det lige præcis det der kultur går ud på, hvorfor er det vigtigt at have in mente, hvis man ønsker en virksomhed i vækst og hvilken kultur fordrer overhovedet udvikling? Det har vi taget en snak med Michael Casparij om her. Finduddannelse.dk har lavet et interview med mig omkring mit syn på kultur og vigtigheden i at det er noget der arbejdes med løbende.

Hvordan påvirker kultur væksten?

Hos Casparij har de i deres arbejde en hel særlig fokus på kultur, og hvordan den er med til at fremme vækst i virksomheder. Kulturen er ifølge Michael Casparij især vigtig, fordi den også er en del af branding-fundamentet for virksomheden. Som forbruger vil vi gerne kunne spejle os i produktet eller oplevelsen vi konsumerer, derfor skal kulturen bag også stå knivskarpt, så den hurtigt kan afkodes: 

“Jeg har læst meget om en professor og psykolog fra USA, der hedder Amy Cuddy, hun har forsket lidt i, hvad det er der sker når mennesker møder hinanden. Det er at vi lynhurtigt afkoder svaret på to spørgsmål: Har jeg tillid og respekt? Det er det samme, der sker når mange kigger på et brand udefra. Har jeg tillid til det her brand? Har jeg respekt for den måde de agerer på? Har jeg lyst til at blive en del af det univers?,” forklarer Michael Casparij.

Udover at skinne igennem via branding, har kulturen også en stor indvirkning på medarbejdernes trivsel og dermed deres produktivitet og engagement i virksomheden. Noget der har kæmpe indvirkning på en virksomheds vækst og udviklingspotentiale. Det betyder, at medarbejdere der trives, er mere produktive, fordi de forstår de værdisæt de arbejder efter. De kan se meningen i deres arbejde, mener Michael Casparij:

“Når jeg siger, at kultur er fundamentet for vækst, så er det fordi jeg tror på, at vi ikke kan skabe vækst ud af ingenting. Vi kan skabe vækst, hvis vi ved, at vi har medarbejdertrivsel, som er med til at skabe de gode kunderelationer, som derigennem giver os fundamentet for vækst. Så min indgang til virksomheder, der spørger efter min hjælp, er at starte ved kultur.”

Kulturen skal udleves på arbejdspladsen

I rigtig mange virksomheder oplever Michael Casparij at der ikke er blevet sat ord på kulturen, og at den oftest bliver taget forgivet. På den måde bliver kultur en passiv størrelse, hvor værdierne ligger i skuffen, i stedet for at det er noget, der hele tiden er i udvikling og leves i hverdagen. 

Kultur handler i bund og grund om, at virksomheden er helt skarp på hvem de er, hvordan de gør ting og hvad formålet er. Ved at have styr på dette, er grundstenene lagt for at skabe både vækst og udvikling. For Michael Casparij er det især vigtigt at have hele virksomheden med, fordi alle led skal vide, hvad det er for en værdi de bringer til bordet. Han forklarer det med et eksempel:

“Et eksempel kunne være et hotel, hvor man ser de smukke billeder på sociale medier, eller de kommunikerer om deres lækre brunch, værelser eller udsigt. Hvis jeg træder ind af døren på sådan et hotel og får en opfattelse af, at der er beskidt på gulvet, receptionisten er sur, tjeneren ser mig ikke, og der er beskidt i poolkanten, så får jeg ikke den oplevelse – så viser det at kulturen ikke er ægte – i forhold til det du kommunikere ud. Så der skal der arbejdes med kulturen, hvad end du er housekeeping, salgsperson eller tjener. Alle spiller en rolle for at levere den vare og oplevelse du stiller dine kunder i udsigt. Der skal være kongruens mellem det man siger også er det man gør.”

Det er altså vigtigt at alle medarbejdere forstår formålet bag deres opgave, og kan se meningen i et større perspektiv, og hvordan lige netop deres opgave er medvirkende til at virksomheden som helhed kan skabe en unik oplevelse. For at det kan lade sig gøre, kræver det at kultur både bliver kommunikeret, fortalt og indlevet af alle medarbejdere, og for Michael Casparij er det især den sidste som er særlig vigtig, for hvis vi ikke lever det, så dør det. Hvis ikke virksomheden er i vækst og bevægelse, så betyder det at den er i stilstand og i sidste ende afvikling.

Det handler om at fintune kulturen - ikke ændre den

Kultur er ifølge Michael Casparij dybest set vaner og adfærd, både de gode og de dårlige, og som vi bør være bevidste om, så den kan kommunikeres og ikke bliver taget for givet.

En dårlig vane – og dermed kultur – kan fx være mødedisciplin; hvis der altid er én der kommer for sent til mødet, kan man godt kalde det en uhensigtsmæssig adfærd, for det betyder faktisk, at personen spilder alle andres tid til det møde, og sker det hver gang, så bliver det til rigtig mange minutter henover et år.

Andre dårlige vaner, som skaber dårlig kultur, er ifølge Michael Casparij når medarbejderne ikke længere er nysgerrige på andres holdninger, fordi de ser noget som rigtig og forkert. Dermed også sagt, at der bag en god kultur ligger både nysgerrighed og anerkendelse. Ved at være nysgerrig på værdien i andres udsagn eller holdninger, eller vinklen på en problemstilling, så ligger der pludselig en masse god energi.

“Hvis vi ikke er gode til at anerkende hinanden, er det også meget beskrivende for en dårlig kultur. Hvor en leder bare tager for givet, at medarbejderne ikke skal anerkendes, fordi “de gør jo bare deres arbejde”. Virkeligheden er bare, at alle mennesker har brug for anerkendelse at høre at det vi gør, er godt, og vi bidrager med noget. Det er det vi vokser af og opbygger energi af og det er den der skal videreføres til brandet, så kunderne får lyst til at blive en del af det,” forklarer Michael Casparij.

For Michael Casparij er det vigtigt, at det ikke handler om at gå ind og ændre alt i en virksomhed, når vi taler kultur, for selvfølgelig skal den lægges tæt op ad grundstammen, og ofte er det kun ganske små justeringer der skal til, for at give helt nye og bedre resultater.

Nysgerrig på at høre mere, så er du altid velkommen til at kontakte Michael Casparij på telefon 26256999 og mail michael@casparij.com

Del dette indlæg:

Seneste indlæg

Refleksion

Vi skal have talentindsigt på skoleskemaet

Vi skal have talentindsigt på skoleskemaet 🧠 – og på Birkerød Gymnasium går de forrest! I sidste uge havde jeg den kæmpe fornøjelse at være

Together we create sustainable change - and healthy bottom lines.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.